K2

K2

K2 Bygget ligger sentralt i Søndre gt på Mo med kjøpesenter og hotell som nærmeste nabo.Vi skreddersyr ditt nye kontorlandskap. Vaktmester inngår i tilbudet.Gode parkeringsforhold og nærhet til gode vei- og...
Havnesenteret AS

Havnesenteret AS

Havnesenteret AS Bygget har gjennomgått en omfattende ombygging og huser nå butikk, treningssenter og kontorer.  På Havnesenteret er det både private og statlige deltakere. Bygget ligger sentralt lokalisert på havnekaia, med gode parkeringsforhold og en pulserende...
STIK Eiendom AS

STIK Eiendom AS

STIK Eiendom AS Statens Innkrevingssentral leier hele bygningsmassen. Utbygd i tre etapper. Potensial til dobling av dagens...
Moskjæran Eiendom AS

Moskjæran Eiendom AS

Moskjæran Eiendom AS Private og statlige leietakere. Felles møterom og kjøkken. Gode parkeringsforhold og en pulserende veitrafikkåre langs...
Rana Eiendom AS

Rana Eiendom AS

Rana Eiendom AS Består av to næringseiendommer i Vika. Ligger midt i et nytt industri- og logistikkområde i Vika. Gode parkeringsforhold og en pulserende veitrafikkåre langs...