Åpenhet er en kritisk verdi i ethvert velfungerende demokrati.

 

Åpenhetsloven er en juridisk ramme som skal bidra til å sikre og utvikle anstendige og rettferdige arbeidsforhold og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter. Våre aktsomhetsvurderinger innebærer å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan vi håndterer eventuelle negative innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både vår egen organisasjon og våre underleverandører.

Åpenhetsloven er et skritt mot et mer åpent og gjennomsiktig samfunn. Den bryter ned barrierer som kan føre til skjulte avtaler, korrupsjon og maktmisbruk.

Les mer på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

Slik kan du sende HHO gruppen ett informasjonskrav

Send en epost til:  steinar@hho.no