Historien om HHO-Gruppen

Basert på kunnskap, arbeidslyst og en sterk skapervilje, satte Halvar Henning Olsen i gang sin
næringsvirksomhet tidlig på 80-tallet.

I 1982 etablerte han Bygg Marketing, og begynte salg av byggevarer.
Enkeltmannsforetaket ble etter hvert omdannet til et aksjeselskap i 1988, og ble med tiden et viktig entreprenørfirma innen byggebransjen.
I dag er Bygg Marketing utbygger av tomtefelt, og servicebedrift for de andre selskapene i konsernet.

I 1991 ble Havnesenteret AS etablert, som neste byggestein i selskapsutviklingen. Havnesenteret AS har gjennomgått en omfattende ombygging, og huser i dag treningsstudio, utsalg av kontorrekvisita, frisørvirksomhet og kontorlandskap.

I 1998 ble morselskapet HHO-Gruppen opprettet. På denne tiden gikk Halvar Henning Olsen inn som styreleder i konsernet, mens sønnen, Freddy Olsen, overtok som daglig leder. Konsernet fikk stadig flere selskap, og HHO-Gruppen ble involvert i flere driftsselskap; derfor ble stiftelsen av morselskapet og dannelse av en konsernstruktur nødvendig.

HHO-Gruppen hadde sine administrasjonslokaler på Havnesenteret frem til 2013.

I 1998 etablerte HHO-Gruppen STIK Eiendom AS. Dette bygget har blitt videreutviklet i flere etapper ettersom leietakers plassbehov har endret seg. Leietaker er Statens Innkrevingssentral.
STIK Eiendom AS er på bakgrunn av sin størrelse og sitt arkitektoniske uttrykk, et kjent landemerke i strandsonen i Mo i Rana.

I 1998 etablerte HHO-Gruppen Moskjæran Eiendom AS. Her er lokalene fylt opp med både private kompetansebedrifter og offentlige virksomheter. Eiendommen er blitt utbygd etter behov i tre etapper. I 1998, 2001 og 2005. I ettertid ble PIR Eiendom innlemmet i samme selskap. Bygget har en interessant beliggenhet, rett ved småbåthavna ved innfarten til Mo i Rana. Moskjæran Eiendom AS består av lokaler fordelt på 10.000 kvm.

I 2006 ble Rana Eiendom AS stiftet, som følge av at Posten Norge hadde behov for nytt terminalbygg. HHO-Gruppen vant også denne anbudsrunden, og på tomta i Vika er det bygd et funksjonelt og kostnadseffektivt lokale.
På samme eiendom ferdigstilte vi i 2012, nye lokaler for Brødrene Dahls avdeling på Mo.

I 2009, startet HHO-Gruppen opp to nye prosjekter; Byporten og Snekkerfabrikken Eiendom.
Det hadde en samlet investering på 150 millioner kroner, og bidro til å løfte Rana som regionalt handelssentrum og HHO-Gruppen som eiendomsaktør.

I 2010 kjøpte HHO-Gruppen eiendommen Sentrumaksen AS som tidligere huset Brødrene Dahls rørleggerbutikk og lager. Med basis i lokalt eierskap og fokus på utvikling, ble denne eiendommen oppgradert, og er nå ombygd til butikk og kontorlokaler.

I 2011 startet byggingen av to nye utleiebygg for Brødrene Dahl sin rørleggervirksomhet. Et i Sandnessjøen, Horvnes Eiendom AS, og et i Mo i Rana, som ligger i Vika under selskapet Rana Eiendom AS.

I 2012 sluttførte de ombygging av Sentrumaksen AS og har utviklet eiendommen til et attraktivt butikk- og kontorlokale i Byportenkvartalet. HHO-Gruppen flyttet sin administrasjon til Sentrumaksen i 2012.

I 2013 la vi til rette for en videreutvikling av sjøfronten i Mo i Rana, og kjøpte Fjordgården Hotell og andre tomter ned mot sjøen. Her har HHO-Gruppen lagt en helhetlig plan for utvikling av Byportenkvartalet.
Kvartalet har plass til 500 nye ansatte innen kunnskapsbasert tjenesteyting, varehandel, hotell og restaurant.

I 2014 hadde vi et svært aktivt og spennende år. Vi hadde oppstart av hotelldrift ved Fjordgaarden Hotell med en betydelig oppgradering av lokalene. I Hemavan hadde vi hatt en rivende utvikling, og på Mo hadde vi igangsatt mange spennende prosjekter som vi ville ferdigstille de kommende årene.

I 2015 hadde vi tilrettelagt for ny vekst og utvikling for både nye og eksisterende leietakere. Til sammen hadde vi utviklet 5.000 kvm.

I 2016 rundet vi 150 solgte fritidsboligenheter i Hemavan og interessen for prosjektene våre var stor.
På Mo arbeidet vi med nye, store prosjekt for næringseiendom og leiligheter.
I Vika fikk vi ny dagligvarebutikk. Et etterlengtet tilbud til både lokalbefolkning og for folk i farten.

I 2017 startet vi utvikling av K2, rett ved strandpromenaden. K2 er et tidsriktig og bærekraftig næringsbygg, med unik energieffektivitet. Vi er opptatt av å være i front når det gjelder gode bygg, og derfor har vi også igangsatt et større prosjekt der vi fornyer en stor del av våre lokaler.

I 2018 fullførte vi byggingen av K2 og fikk på plass leietakere.
Vi satte i gang en storstilt utbygging av STIK Eiendom AS.

I 2019 ferdigstilte vi en større utbygging av STIK Eiendom AS,og Nav Økonomi har fått leie de nye lokalene.

I 2020 har vi ferdigstilt ombyggingen på Stik eiendom, som nå er på totalt 15.000 kvm kontorareal. På tross av stengte grenser har konsernet hatt et produktivt år i Hemavan og fått utviklet mye eiendom i Sverige.