HHO Gruppen

HHO Gruppen er en av landsdelens største eiendomsutviklere innen kontor og kombinasjonsbygg.
HHO Gruppen har en årlig omsetning på 150 mnok og en solid egenkapital. Vårt lokale eierskap og
lokalfokus gir oss konkurransefordeler foran andre eiendomsaktører. Fordeler som gode
parkeringsplasser, rett beliggenhet, egen vaktmestertjeneste, en rask og kostnadseffektiv organisasjon
og kreative leietakertilpasninger. Vi har egne ansatte innen fagfeltene tømrer, maler og elektriker. Vi
legger stor vekt på å skape et nært samarbeid med våre leietakere om skreddersydde løsninger. I
sentrum av Mo har vi sentrale og gode lokasjoner med kapasitet på 100.000 kvm næringslokaler.

Historien om HHO Gruppen
Basert på kunnskap, arbeidslyst og en sterk skapervilje, satte Halvar Henning Olsen i gang sin
næringsvirksomhet tidlig på 80-tallet. Neste generasjon gikk inn i bedriften på 90-tallet. Freddy
Olsen er i dag daglig leder i konsernet, mens Halvar er styreleder.

Etableringen av Bygg Marketing og salg av byggevarer i 1982 var første byggestein. Halvars
enkeltmannsforetak ble etter hvert omdannet til et aksjeselskap i 1988 og utviklet videre til
entreprenørfirma innen bygg. I dag er Bygg Marketing utbygger av tomtefelt blant annet i Åga, og
servicebedrift for de andre selskapene i konsernet. Havnesenteret AS ble neste byggestein i
selskapsutviklingen. Etter en omfattende ombygging av det tidligere salgslaget og slakteriet, er dette
et bygg der folk i dag trener, kjøper sportsutstyr og har kontor. Stamina og Sporten Havna er sentrale
leietakere. Her hadde også HHO Gruppen sine administrasjonslokaler fram til 2013.

I 1998 ble morselskapet HHO Holding etablert. Antall selskap økte og man ønsket å gå inn i
forskjellige driftsselskap; derfor ble stiftelsen av morselskapet og dannelse av konsernstruktur
nødvendig. STIK Eiendom AS ble etablert samme år. Gjennom en krevende, men svært god prosess,
utviklet konsernet nye lokaler til Statens Innkrevingssentral. Bygget er videreutviklet ettersom SI har
hatt plassbehov, og er derfor utbygd i tre etapper. Bygget er blitt et kjent landemerke i strandsonen
på Mo. Samme år ble også Moskjæran Eiendom AS etablert. Her er lokalene fylt opp med både
private og statlige kompetansebedrifter. Eiendommer er blitt utbygd etter behov i tre etapper (1998,
2001 og 2005).

Rana Eiendom AS ble stiftet i 2006, som følge av at Posten Norge hadde behov for nytt terminalbygg.
HHO Holding vant også denne anbudsrunden, og på tomta i Vika er det bygd en funksjonell og
kostnadseffektiv terminal. På samme eiendom ferdigstilte vi i 2012 nye lokaler for Brødrene Dahls
avdeling på Mo. I 2007 kjøpte vi PIR Eiendom AS. Bygget har en interessant beliggenhet, der det
ligger rett ved småbåthavna ved innfarten til Mo. Rana kommune flytter inn høsten 2014 og legger
med det beslag på drøyt halvparten av bygget til kommunale servicetilbud. Det gir en god
leietakermiks av kompetansebedrifter og offentlig virksomhet her. HHO Gruppen kjøpte i 2008 det
som i dag heter Molorana i Vika. Bygget leies ut til flere bedrifter innen tjenesteyting og salg.

I 2009, midt i finanskrisen, startet HHO Gruppen opp to nye prosjekter; Byporten og
Snekkerfabrikken Eiendom. En samlet investering i 2009 på 150 millioner kroner løfter både Rana
som regionalt handelssentrum og HHO Gruppen som eiendomsaktør. HHO Gruppen kjøpte i 2010 eiendommen som da huset Brødrene Dahls rørleggerbutikk og lager. Med basis i lokalt eierskap og fokus på utvikling, er denne eiendommen oppgradert, og er nå ombygd til butikk/ kontorlokaler. Sentrumaksen AS er navnet på dette selskapet.

I 2011 startet bygging av to nye utleiebygg for Brødrene Dahl sin rørleggervirksomhet. Et i
Sandnessjøen, Horvnes Eiendom AS, og et i Mo i Rana, som ligger i Rana Eiendom, Vika.
Ombygging av Sentrumaksen ble sluttført i 2012 og vi har utviklet eiendommen til et attraktivt
butikk- og kontorlokale her i Byportenkvartalet. HHO Gruppen flyttet sin administrasjon inn i
Sentrumaksen i 2012.

2013 ble året da vi la til rette for en videreutvikling av sjøfronten på Mo, gjennom kjøp av
eiendommene Fjordgården og noen tomter ned mot sjøen. Her har HHO Gruppen lagt en helhetlig
plan for utvikling av Byportenkvartalet. Kvartalet har plass til 500 nye ansatte innen
kunnskapsbasert tjenesteyting, varehandel, hotell og restaurant.

2014 har vært et aktivt og spennende år. Oppstart av hotelldrift ved Fjordgaarden Mo med betydelig
oppgradering av lokalene. I Hemavan har vi hatt en rivende utvikling og på Mo har vi igangsatt
mange spennende prosjekter som vi vil ferdigstille de kommende år.

I 2015 har vi tilrettelagt for ny vekst og utvikling for både nye og eksisterende leietakerebygget. Til sammen har vi utviklet 5.000 kvm for våre leietakere.

2016 har vært et interessant år. I Hemavan har vi nå rundet 150 solgte fritidsboligenheter og det ruller fortsatt godt på. Her på Mo arbeider vi med nye store prosjekt på næringseiendom og leiligheter. Og Vika har fått en dagligvarebutikk som tilbud til både lokale behov og  for folk i farten.

I 2017 har vi startet utvikling av K2, rett ved strandpromenaden. Vi skal reise et tidsriktig og bærekraftig næringsbygg, med unik energieffektivitet.  Vi er opptatt av å være i front når det gjelder gode bygg, derfor har vi også igangsatt et større prosjekt der vi fornyer en stor del av våre lokaler.