Rana Eiendom AS

Består av to næringseiendommer i Vika.
Ligger midt i et nytt industri- og logistikkområde i Vika.
Gode parkeringsforhold og en pulserende veitrafikkåre langs eiendommen.