STIK Eiendom AS

Statens Innkrevingssentral leier hele bygningsmassen.
Utbygd i tre etapper. Potensial til dobling av dagens areal.