K2

Bygget ligger sentralt i Søndre gt på Mo med kjøpesenter og hotell som nærmeste nabo.
Vi skreddersyr ditt nye kontorlandskap. Vaktmester inngår i tilbudet.
Gode parkeringsforhold og nærhet til gode vei- og kollektivløsninger.