Havnesenteret AS

Bygget har gjennomgått en omfattende ombygging og huser nå butikk,
treningssenter og kontorer.  På Havnesenteret er det både private og statlige deltakere.
Bygget ligger sentralt lokalisert på havnekaia, med gode parkeringsforhold og en pulserende veitrafikkåre langs eiendommen.